Kim Kimdir?� Biyografi Bankas� - FORSNET
Biyografi Bankas� 17.Y�l
Arama T�m Ki�iler Yasal Uyar� Biyografimi Yay�nla Ki�i Ekle Ana Sayfa 
Sitemizde kayıtlı 6187 kişi bulunmaktadır.
Tümünün listesi»

  Kategoriler
Askerler
Basın-Yayın
Bilim-Teknoloji
Bilişim
Devlet-Siyaset
Din
Düşünürler
Edebiyat
Eğitim
Hukuk
İş Dünyası-Ekonomi
Magazin-Eğlence
Moda Dünyası
Organize Suçlar
Özel Başlıklar
Sağlık
Sanat
Spor
ToplumGeonorm Mühendislik

Göynüklü
Zeytin & Zeytinyağı  Bir Kişi...
Ayhan Sefer Üstün
Ayhan Sefer Üstün

Ayhan Sefer Üstün, 21 Ağustos 1970'te Adapazarı'nda doğdu. Babasının adı Osman, annesinin adı Zeynep'tir. Avukat; İstanbul... 

 
Arkadaşına Gönder   Yazdırmaya uygun sayfa

Dr. Şenol Kantarcı (1969 - .... )

Dr. Şenol  Kantarcı (1969 -  .... )

Erzurum’un Pasinler ilçesinde 1969 yılında doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimini pasinlerde, yüksek öğrenimini 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih bölümünde tamamladı. 1995-97 yılları arasında Kafkas Üniversitesi'nde görev yaptı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yakın Çağ Tarihi alanında yüksek lisansını bitiren Kantarcı, aynı yıl Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’ne geçiş yaptı.

1997 yılında Doktoraya başladı. “Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeni Toplumu ve Türkiye’ye Yönelik Lobi Faaliyetleri” konulu teziyle 2003’te “Bilim Doktoru” unvanı aldı. YÖK bünyesinde kurulan Türk – Ermeni İlişkileri Milli Komitesi’nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

“Ermeni Araştırmaları” adlı Türkçe ve “Armenian Studies” adlı İngilizce dergilerin yardımcı editörlüğünü, çeşitli akademik dergilerin yayın danışmanlığını yapan Dr. Kantarcı’nın şu ana kadar birisi İngilizce olmak üzere üç kitabı, editörlüğünü yaptığı üç ciltlik bir kitap ve çeşitli akademik dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

KİTAPLAR
1. KANTARCI, Şenol, ARARAT: Sanatsal Ermeni Propagandası, (S. Laçiner’le birlikte)Ankara 2002.

2. KANTARCI, Şenol, Ararat, Art As A Tool of Armenian Propaganda, (S. Laçiner’le birlikte)Ankara 2003.

3. KANTARCI, Şenol, Ermeni Sorunu El Kitabı, (İ. Kaya, K. Kasım ve S. Laçiner’le birlikte), Ankara 2002.

YAYINA HAZIRLADIĞI KİTAPLAR
1. Ermeni Araştırmaları I. Türkiye Kongresi Bildirileri (I.-II.-III. Cilt), Yay.Haz: Şenol Kantarcı, Kamer Kasım, İbrahim Kaya, Sedat Laçiner), Ankara, 2003.

MAKALELER
1. KANTARCI, Şenol, “Ermeni Sorunu: “Ezilmiş Millet Kimliğiyle Meselenin Psikolojik Boyutu” Yeni Türkiye Dergisi Ermeni Sorunu Özel Sayısı, Sayı: 37, (Ocak – Şubat – 2001), s. 509 – 522.

2. KANTARCI, Şenol, “Ermeni Lobisi: ABD’de Ermeni Diasporası’nın Oluşması ve Lobi Faaliyetleri”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, (Mayıs 2001), s. 139 – 169.

3. KANTARCI, Şenol,!“ABD ve Kanada’da Ermeni Diasporası: Kuruluşlar ve Faaliyetleri” Ermeni Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 3, (Kasım 2001), s. 67 – 130.

4. KANTARCI, Şenol, “Ermenilerce Atatürk’e Atfedilen İddialar: Atatürk’ün Ermeni Sorununa Bakışı” Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Yayınları (Atatürk Haftası Armağanı), (10 Kasım 2002), Ankara, ss. 365-384.

5. KANTARCI, Şenol, “Amerikalı Misyonerlerin Osmanlı Topraklarındaki Faaliyetleri”, 2023 İkibinyirmiüç, Sayı: 12, (15 Nisan 2002), s. 48 – 56.

6. KANTARCI, Şenol, “Van’da Ermeni İsyanları (1896-1915)”, Ermeni Araştırmaları, Sa: 5, (Haziran 2002), ss. 138-167.

7. KANTARCI, Şenol, S. AVŞAR, “Türkiye’ye Yönelik 1985 Yılı Ermeni Propaganda Faaliyetleri”, Ermeni Araştırmaları, Sa: 7, (Kasım 2002), ss. 125-139.

8. KANTARCI, Şenol, “ABD Kongresinde (Sözde) Ermeni Soykırımı Anma Toplantılarında İleri Sürülen Ermeni İddiaları”, Stratejik Analiz, (Aralık 2002), cilt: 3, Sa: 32, ss. 87-91.

9. KANTARCI, Şenol, “Tarihi Boyutuyla Ermeni Sorunu”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, (Nisan 2003), Sa: 38, Ankara, 2003, ss. 20 – 28.

10. KANTARCI, Şenol, “’Ararat’ Filmi Türkiye’de Gösterilsin mi?” Orkun, Mayıs 2003, Sa: 63, ss. 30-31.

11. KANTARCI, Şenol, “Türk – Amerikan İlişkileri Tarihçesinden İlgi Çekici Notlar” 2023 İkibinyirmiüç, Sayı:28 , (15 Ağustos 2003), s. 48 – 52.

12. KANTARCI, Şenol, “ABD – AB Kıskacında Türkiye – Ermenistan İlişkileri” http://www.stradigma.com/turkce/eylul2003/makale_06.html.

13. KANTARCI, Şenol, “Ermeni Lobisi'nin Sanatsal Propogandası "Ararat"ın Anatomisi ve Türk Dostu ABD'nin Türkiye'ye Jesti” http://www.stradigma.com/turkce/ozel/makale_05.html.

14. KANTARCI, Şenol, “Ağrı Dağı Eteklerinde Yitik Canlar: Iğdır Ovasının Kurbanları” Ermeni Araştırmaları, Sa: 9, (Bahar 2003), ss. 187 - 205.

15. KANTARCI, Dünden Bugüne Balkanlarda Ne Değişti”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 10, Erzurum, 1998.

TEBLİĞLER
1. KANTARCI, Şenol, “ABD Parlamentosu’nda 2000 Yılı Sözde Ermeni Soykırımı Görüşmelerinin Değerlendirilmesi: Ermeni Sorunu ABD Parlamentosu’nda”, Trabzon ve Çevresi Uluslar arası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu (3-5 Mayıs 2001), Yay. Haz. M. Kerim ARSLAN-Hikmet ÖKSÜZ, cilt: 1, Trabzon 2002, ss. 855 - 864.

2. KANTARCI, Şenol, “Ermenilerin Amerika Macerası ve Amerika’daki Ermeniler”, Uluslar arası Türk-Ermeni Tarih ve Kültür Sempozyumu, Ankara, 27-28 Kasım 2001.

3. KANTARCI, Şenol, “Batılı Hatırat Kaynaklarında Ermeni Meselesi: Amerikalı Bir Misyonerin Hatıratında Van’da Ermeni Olayları”, Birinci Uluslar arası Türkiye’nin Ermeni Meselesi Sempozyumu, Manisa, 23 – 24 - 25  Mayıs 2002.

4. KANTARCI, Şenol, “Katolik Ermenilerin Anadolu’daki Faaliyetleri”, Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze İç ve Dış Tehditler), Elazığ, 17 – 19 Ekim 2001. Bildiri Kitabı, Elazığ, 2002, s. 437 – 454.

5. KANTARCI, Şenol, “American Board of Comissioners for Foreign Mission (ABCFM)’ın Anadolu’daki Çalışmaları”, K. Maraş’ta Ermeni Sorunu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Rektörlüğü Yay., No: 102, Kahramanmaraş, 2002, ss. 135-143.

6. KANTARCI, Şenol, “ABD - Irak Savaşları Sırasında Türkiye’ye Yönelik Ermeni Lobi Faaliyetleri”, Dünden Bugüne Ermeni Meselesi Sempozyumu (23 Mayıs 2003), Bildiriler Kitabı, (Ed.) Ramazan Tosun, Konya, 2003, ss. 41 – 59.

7. KANTARCI, Şenol, “Avrasya’da Yeni Yapılanma ve Ermeni Sorunu” , Kuzeyi, Doğusu ve Güneyi ile Ahlat Sempozyumu, Bitlis – Ahlat Sempozyumu, 24 Ağustos 2002.

8. KANTARCI, Şenol, “Ermeni Yönetmen Atom Egoyan’ın ‘Ararat’ Filmi Senaryosundaki Tarihsel Olayların İncelenmesi”, Ermeni Araştırmaları I. Türkiye Kongresi Bildirileri, C. I., Yay.Haz: Şenol Kantarcı, Kamer Kasım, İbrahim Kaya, Sedat Laçiner), Ankara, 2003, ss. 411 – 436.

9. KANTARCI, Şenol, “Hasankale’de Yapılan Ermeni Mezalimi”, I. Türk Tarih ve Edebiyatı Kongresi, Manisa, 1997. (Yayınlandı).

10. KANTARCI, Şenol, “Esaretteki Kırk Yıl ve Sosyal Yapı Üzerine Etkileri”, I. Milli Kafkasya Sempozyumu ve Aşıklar Şöleni, Kars, 1995.


Kaynaklar

ASAM (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) EREN (Ermeni Araştırmaları Enstitüsü), ANKARA


Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih  Bölümü, ISPARTA 
Twitter sayfamız için tıklayınız.

YASAL UYARI: Kim Kimdir? tescilli bir markadır ve Web Sitesi 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa uygun yayın yapmaktadır. www.kimkimdir.gen.tr adresinde yayınlanan yazılı, görüntülü içeriklerin ve fotoğrafların sahibi olan FORSNET'in Yazılı izini olmadan bilgi ve belgelerin tamamının kopyalanması, çoğaltılması ve izinsiz olarak başka sitelerde ve yerlerde kullanılması yasaktır. Alıntı olarak kısmi kullanımlarda her hangi bir sakınca yoktur.
Haberler
..::.. Yenilikler ..::..
Asker Biyografileri Yenilendi....Tıklayınız
Dizi Oyuncularının biyografileri sitemizde... Tıklayınız
Rektör biyografiler listesi için... Tıklayınız
Biyografi Arama için... Tıklayınız
Kurtlar Vadisi Dizisi oyuncuları için... Tıklayınız
Avrupa Yakası Dizisi oyuncuları için... Tıklayınız 

..:: En çok ziyaret edilenler ::..

»Doğum Tarihi
1969
»Doğduğu Ülke
Türkiye
»Linkler
Ermeni Araştırmaları Enstitüsü
»Eserleri
Kitap: KANTARCI, Şenol, (S. Laçiner’le birlikte) ARARAT Sanatsal Ermeni Propagandası, Ankara, 2002.
Kitap hakkında bilgi için tıklayınız
»Kategorileri
Eğitim / Akademisy...
Bilim-Tek... / Tarih


  Yeni Eklenenler
Prof. Dr. Ercüment ...
Bedri Koraman
Prof. Dr. Ekrem Pa...
Oktay Saral
Enise Ahmed Mahluf
Sefa Kalya
İsmail Yüksektepe
Balamir Gündoğdu
Ebubekir Şahin
Orhan Yegin

  Tanıdınız mı?
Tanıdınız mı?
Alexander Graham Bell
Mustafa Özke
Sir Anthony Hopkins
İsmail Cem

Osmanlı Web Sitesi -- tıklayınız
Atatürk Bilgi Bankası -- tıklayınız
Çanakkale Savaşları 1915 -- tıklayınız


  Bugün Doğanlar
Ayşe Cemile
İlknur İnceöz

  Bugün Ölenler
Muhyi'ddin Arabi
Füsun Sayek
Memduh Akoğlu
Avni Arbaş


Kişiler Arama Görüşler Telif Hakları Kişi ekle E-posta Ana Sayfa
Copyright © 1998 - 2021 FORSNET
Bu site bir FORSNET yapımıdır - Bütün hakları saklıdır ©FORSNET