Kim Kimdir?� Biyografi Bankas� - FORSNET
Biyografi Bankas� 17.Y�l
Arama T�m Ki�iler Yasal Uyar� Biyografimi Yay�nla Ki�i Ekle Ana Sayfa 
Sitemizde kayıtlı 6187 kişi bulunmaktadır.
Tümünün listesi»

  Kategoriler
Askerler
Basın-Yayın
Bilim-Teknoloji
Bilişim
Devlet-Siyaset
Din
Düşünürler
Edebiyat
Eğitim
Hukuk
İş Dünyası-Ekonomi
Magazin-Eğlence
Moda Dünyası
Organize Suçlar
Özel Başlıklar
Sağlık
Sanat
Spor
ToplumGeonorm Mühendislik

Göynüklü
Zeytin & Zeytinyağı  Bir Kişi...
Ali  Küçükaydın
Ali Küçükaydın

Ali Küçükaydın, 12 Ekim 1948'de Adana Saimbeyli'de doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Emine'dir.

Mülki İd... 

 
Arkadaşına Gönder   Yazdırmaya uygun sayfa

Nezir Akalın (1964 - 2002)

Nezir  Akalın (1964 - 2002)

1964 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta tahsiliNi Erzurum’da yaptı. Yüksek tahsilini Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tamamladı. Biri, 1991-94 yılları arasında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Doğu Dilleri ve Edebiyatları programında, diğeri de 1994-97 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Yeni Türk Edebiyatı programında olmak üzere iki Yüksek Lisans yaptı. Kırıkkale Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak dört yıl çalıştı.

1998 Kasım’ında Doktora öğrenimi devam etmesine rağmen, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından elemana ihtiyaç olmadığı gerekçe gösterilerek sözleşmesi yenilenmedi. Maddi bakımdan olumsuz şartlara rağmen Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Halk Edebiyatı programında başladığı Doktora öğrenimini kendi imkanlarımla sürdürdü. Bu öğrenimi tez aşamasındayken 12 Aralık 2002'de vefat etti.

1979 yılından bu yana yazmakta, 1983’ten beri ise neşriyat işiyle uğraşmaktaydı. 1989 yılında bir süre Erzurum’da Milletin Sesi gazetesinin “Kültür-Sanat”, 1990 yılında Hürsöz gazetesinin “Sanat” sayfalarını hazırladı. 1991 Mayıs’ında, bir grup arkadaşıyla birlikte Karçiçeği dergisini çıkardı ve derginin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. 1992 yılında yayın hayatına başlayan Palandöken dergisinin yayın kurulunda bulundu. 1993 yılında Anadolu Hakimiyet gazetesinin “Kültür-Sanat” sayfasını idare etti. 1996 yılında bir süre Kırıkkale il Gazetesi’nde, 1997 yılında Akit Gazetesi’nde, 1999’da ise Sağduyu ve Gündüz gazetelerinde sanat, edebiyat ve tenkitle ilgili yazılarımı yayınladı.

Edebi ürünleri: Akademik Bakış, Ayaz, Ayane, Bilıg, Bilge, Çınar, Dergâh, Düşçınarı, Edebiyat Ortamı, Edebiyat Yaprağı, Endülüs, Genç Kardelen, Gündönümü, Güneysu, Harman, Hazan, Hece, İkindi Yazıları, İkra, İlk Adım, İnsan Saatı, Ipek Dili, İslamî Edebiyat, Izdüşüm, Kafdağı, Kalem ve Onur, Karçiçeğı Kardelen, Kırağı, Kırkambar, Kilim, Küt, Kültür Dünyası, Kültür Edebiyat, Martı, Mavera, Merdiven, Mina, Nizam-ı Âlem, Palandöken, Sessiz Gemi; Seviye, Su, Susku, Şadırvan, Şardağı, Şark, Tepe Edebiyat, Tohum, Türk Edebiyatı, Türkiyat Araştırmaları, Üçüncü Yeni; Vahdet, Varide, Yalnız Ardıç, Yeni Sıla ve Yenişehir Sanat gibi dergilerde yayınladı. Yazarlar Birliği üyesidir. Evli ve biri kız, biri oğlan iki çocuk babasıdır.

Tezleri:
1. Yüksek Lisans: Nizami-yi Gencevi’nin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Leyli u Mecnün Mesnevisinin Tahkiye Unsurları Açısından Tahlili, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1994. 2. Yüksek Lisans: Namık Kemal’in Edebi Tenkitleri ve Dayanakları, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, 1997. Doktora Tez Konusu: Ebâ Müslim Horasani Destanı’nda Tarihi, Dini ve Efsanevi Unsurlar, devam ediyor.

Yayınlanmış Kitapları:
Kanayan Simya, Beyan Yayınları, İstanbul, 1998, 104 s.
Şu anda Baskıda Olan Kitapları: Edebiyat Yazıları, Meneviş Yayınları’nda şu anda baskı aşamasındadır. Sâdullah Paşa Yâhûd Mezardan Nidâ (Mehmed Galib Bey’in kitabını, inceleme, açıklama, notlandırma, sözlük ve diziniyle yayına hazırlama), Dergah Yayınlarında şu anda baskı aşamasındadır.

Yayınlanmış Yazılarından Bazıları: “Alacatlı, Güzel Adam, Bizi Bırakıp Nereye?”, Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Sayı: 149, Temmuz 2002, ss. 16-18. “Alimin Sanatkârı Göremediği Rüya”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Sayı: 33-34, Eylül-Ekim 1999, ss. 75-77. “Ana Çizgileriyle Türk Kişi Adları Sistemi”, Bilge Dergisi, Sayı: 23, Kış 2000, ss. 117-118. “Arif Ay’ın Bir Polemiği”, Seviye İki Aylık Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 13, Mayıs-Haziran 1999, ss. 13-15. “Aşk ve Şiir”, Düş Çınarı Edebiyat Ürünleri Seçkisi, Sayı: 6, Eylül-Ekim 1997. “Azıcık Hayal Kursan”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Sayı: 69, Eylül 2002, ss. 52-56. “Bir Akli Ameliye Cehdi: Tenkîd”, Harman Edebiyat Dergisi, Sayı: 46, 1996. “Bir Bardak Suda Boğulan Şiir”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Sayı: 35, Kasım 1999, ss. 64-70. “Bizi Biz Yapan Hikâyeler”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Sayı: 39, Mart 2000, ss. 48-51. “Cumali Ünaldı’nın Şiiri”, Kırağı Şiir Sanat Edebiyat Dergisi, Sayı: 34, Temmuz-Ağustos 1999, ss. 25-26. “Destan Kavramı Etrafında Şehnâme’nin Oluşum Serüveni ve İran Milliyetçiliğinin Kökleri”, Karçiçeği, Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi , Sayı: 10, Erzurum, Mayıs 1993. “Destanlar Etrafında”, Akit Gazetesi, 5 Eylül 1997. “Edebi Tenkit”, Merdiven Sanat Dergisi, Sayı: 6, Şubat 1988, s. 15. “Edebiyatımızın Batılı Şablonları”, Karçiçeği Aylık Sanat Edebiyat Dergisi, Kış 2001. “Eski Şair Arkadaşlara Dair”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Sayı: 49, Ocak 2001, ss. 89-90. “Faruk Uysal’ın Ayva Çiçeği”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Sayı: 28, Nisan 1999, ss. 60-62. “Fuzûli’nin Arapça Divanı”, Akit Gazetesi, 22 Ekim 1997. “Fuzûli’nin Farsça Divanı”, Akit Gazetesi, 12 Ekim 1997. “Fuzûli’nin Türkçe Divanı”, Akit Gazetesi, 4 Ekim 1997. “Genç Şair ve Dergiler Üzerine”, Kırıkkale İl Gazetesi, 19 Ağustos 1996 Pazartesi. “Günümüz Türk Şiiri-I”, Akit Gazetesi, 30 Temmuz 1997. “Günümüz Türk Şiiri-İİ”, Akit Gazetesi, 2 Ağustos 1997. “Halûk Burhan’ın Ahlâk Ayaklanması”, Dergâh Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Sayı: 112, Haziran 1999, ss. 3-6. “Hüseyin Atlansoy’un Şiir Dünyasında Metaforlar ve Sesler”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Sayı: 17, Mayıs 1998, ss. 60-66. “İhanetin Lügati Yok”, Akit Gazetesi, 10 Ağustos 1997. “İlk Kadın Romancımız: Fatma Aliye Hanım”, Akit Gazetesi, 15 Ağustos 1997. “İlmî Cürümler”, İlkadım Dergisi, Sayı: 116, Mart 1998, ss. 42. “Kardaş Edebiyatlar”, Bilge Dergisi, Sayı: 28, Bahar 2001, ss. 176-179. “Leylâ ve Mecnûn Hikâyesinin Menşeiııe Dair’ İslami Edebiyat Dergisi, Sayı: 29, 1999, ss. 14-16. “Leylâ vü Mecnûnların Tartışmalı Kıyasları”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Sayı: 31, Temmuz 1999, ss. 73-78. “Müstear-Lâedri Lakırdısında Güme Giden Mahlas”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Sayı: 32, Ağustos 1999, ss. 71-72. “Namık Kemâl Neslinin Edebî Tenkit Çevreleri”, Kültür Dünyası Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi,Yıl:1,Sayı:8, Aralık 1997. “Namık Kemâl’in Edebî Tenkitleri”, Endülüs Edebiyat Sanat Kültür Düşünce Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 6, Ekim 1997, ss.13-14. “Namık Kemâl’in Eski Türk Edebiyatına Bakışı”, Dergah Aylık Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Cilt: VIlI, Sayı: 94, Aralık 1997. “Namık Kemâl’in İran Edebiyatı Hakkındaki Tenkitleri’ Akademik Bakış, Üç Aylık Eğitim, Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 4, Konya, 1998, ss. 45-49. “Namık Kemâl’in Şiir Anlayışı”, Kilim Sanat Edebiyat ve Kültür Ürünleri Seçkisi, Sayı: 6,1998, ss. 13-15. “Namık Kemâl’in Tiyatro Anlayışı”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimleri Dergisi, Sayı: 10, ss. 103-111. “Namık Kemâl’in Yeni Edebiyattan Bekledikleri”, Akit Gazetesi, 21 Ekim 1997. “Necip Fâzıl’ın Polemikleri”, Kültür Dünyası Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 4, Ağustos 1997. “Nizâmi’nin Hamsesi”, Hazan Edebiyat Dergisi, Sayı: 16, Aralık 1997. “Nizami-yi Gencevi Divanı’nın Âkibeti Hakkında Bir Münâkaşa”, Akademik Bakış Üç Aylık Eğitim, Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 3, Güz 1997, ss. 21-25. “Nizâmi-yi Gencevi İle Fuzûli-yi Bağdadi’nin Leyli u Mecnûn Mesnevilerinin Tartışmalı Mukâyesesi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 3, Konya, 1997, ss. 201-217. “Nizâmi-yi Gencevi’nin Hayâtı, Edebi Şahsiyeti ve Eserleri”, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 7, Ankara, 1998, ss. 67-91. “Osmanlı’da Yöneten ve Yönetilen”, Nizam-ı ÂIem Dergisi, 700. Yıl Özel Sayısı, Ekim 1999, s. 107. “Sanatın Dili”, Kilim Sanat Edebiyat Kültür Ürünleri Seçkisi, Sayı: 3-4, Sonbahar 1997, ss. 10-11. “Sessizlikler”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Sayı: 37, Ocak 2000, ss. 76-81. “Söz Sultanları”, İpek Dili, Aylık Sanat Edebiyat Dergisi, Sayı: 6, Mayıs 1996. “Şahin Taş’ın Gülle Betik Şiirleri”, Kırağı Şiir Sanat Edebiyat Dergisi, Sayı: 34, Temmuz-Ağustos 1999, ss. 11-12. “Şair ve Yazarlarımız Kendilerini Bir Özeleştiriden Geçirmek Zorundadır”, Kalem ve Onur Kültür - Sanat ve Düşünce Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 15. “Şairin Eylemi”, Akit Gazetesi, 22 Ağustos 1997. “Şehir ve İnsan”, Bilge Dergisi, Sayı: 24, Bahar 2000, ss. 101-102. “Şiir Minyatürleri”, Akit Gazetesi, 15 Ekim 1997. “Şiir ve Bilgi”, Kırıkkale İl Gazetesi, 16 Ağustos 1996 Cuma. “Şiir ve Sayıklama”, Şardağı Dergisi, Sayı: 8, Temmuz-Ağustos 1997, ss. 3-5. “Şiir ve Slogan”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Sayı: 50, Şubat 2001, ss. 86-88. “Şiire Ayrılan Zaman”, Kilim Sanat Edebiyat Kültür Dergisi, Sayı: 1, Nisan 1997, ss. 13-14. “Şiirin Kâinatı”, Düş Çınarı Edebiyat Ürünleri Seçkisi, Sayı: 7, Kasım-Aralık 1997. “Şiirin Kainatı Nakış Kutuları ve Notaları”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Sayı: 18, Haziran 1998, ss. 38-45. “Şiirin Pozitif Duruşu ve Has Üretim”, Kırağı Şiir Dergisi, Sayı: 19,1 Haziran 1996 - 15 Temmuz 1996. “Şiirin Serüveni”, Akit Gazetesi, 26 Temmuz 1997. “Tenkîdin Özne İle Nesnesi”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Sayı: 30, Haziran 1999, ss. 66-69. “Tenkit Cehdi”, Şardağı Kültür Edebiyat Dergisi, Sayı: 14, 2000, ss. 5-7. “Unutulmuş Bir Romancı: Safiye Erol”, Akit Gazetesi, 4 Ağustos 1997. “Veys ü Râmin Mesnevisi Kimindir?”, İlkadım Dergisi, Sayı: 118, Mayıs 1998, ss. 43. “Yeni Türk Edebiyatında Öykü”, Dergah Aylık Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 99, Mayıs 1998, ss. 16-19.

Çevirileri: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmi’den 3 Gazel, Karçiçeği, Kardelen ve Ayaz dergilerinde yayınlandı. Hâfiz-ı Şirâzi’den 2 Gazel, Kardelen ve Mina dergilerinde yayınlandı. Sa’dî-yi Şirâzi’den 1 Gazel, Gündönümü’nde yayınlandı; 1 Mesnevi, yayınlanmadı. Muhammed İkbâl’den “Uyan Ağır Uykudan” adlı şiir, Kardelen ve İslâmî Edebiyat dergilerinde yayınlandı. Ebû’l-Kasım Halet’den “Anne” adlı bir şiir, yayınlanmadı. Bertolt Brecht’ten “General’e Kaside” adlı şiir, Harman dergisinde yayınlandı. Friedrich Hölderlin’den “Empedokles” adlı şiir, Merdiven Sanat dergisinde yayınlandı. Friedrich Wilhelm Nietzsche’den “Son Dilek” adlı şiir, yayınlanmadı.

Hakkında Kaynakça: Adem Özbay, Sevgililer Sevgilisine Şiirler, Semerkant Yayınları, İstanbul, 2002. Ahmet Turan Alkan, “Bir Yürek Vuruntusu> Kalemle, Zaman Gazetesi, 16 Mayıs 1998, s. 2. Alper Asım, “Hilalin ve Melalin Şairi Nazir Akaltn’ Palandöken Gazetesi, 11 Haziran 1998, s. 8. Arif Ay, Türk Edebiyatından Anne Şiirleri Antolojisi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001, ss. 242-243. Arif Ay, Türk Edebiyatından Çocuklara Şiirler Antolojisi , Akçağ Yayınları, Ankara, 2001, s. 277. Halûk Harun Duman, Erzurum Basın Yayın Tarihi (1867-1997), Duyap Yayınları, Istanbul, 2000, s., 3,159,161. Hasan Ali Kasır, Anne Şiirleri, Denge Yayınları, İstanbul, 2001, ss. 272-275, 313. Hasan Ali Kasır, Aşk Şiirleri, Denge Yayınları, İstanbul, 1999, ss. 457-458, 488. Hasan Ali Kasır, Çocuk Şiirleri, Denge Yayınları, İstanbul, 2000, ss. 357, 401. Hasan Ali Kasır, Erzurum Şairleri, Erzurum Kitaplığı, Istanbul, 1999, ss. 442-449. Hasan Ali Kasır, Erzurum Şiirleri Antolojisi, Ervak Yayınları, Erzurum, 1997, ss. 2 19-222, 331. Hasan Ali Kasır, Hüzün Şiirleri, Denge Yayınları, İstanbul, 1998, ss. 202-206, 235. Hasan Ali Kasır, Ölüm Şiirleri, Denge Yayınları, İstanbul, 1998, ss. 292-293, 307. Hasan Ali Kasır, Peygamber Şiirleri, Denge Yayınları, İstanbul, 1997, s. 325, 336. Hasan Ali Kasır, Şiir Defteri, Denge Yayınları, İstanbul, 1997, s. 21, 336-340, 377 vd. Ibrahim Taşköprülü, “Kanayan Simya’ Sağduyu Gazetesi,19 Mayıs 1999, s. 13. İhsan Işık, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, Elvan Yayınları, Ankara, 2002, s. 43. İsmail Karakurt, ‘Aşkın ve Kavganın Yörüngesinde Dönerek Söylenmiş Şiirler’ Şiir Günlüğü, Kırağı Şiir Dergisi, Sayı 15, ss. 16-17. Kültür Dünyası Dergisi, “Hilalin ve Melâlin Şairi NazirAkalın”, Ayın Şairi, Mayıs 1998, Sayı: 13, ss. 44-47. Mehmet Çetin, Tanzimat’tan Günümüze Türk Şiiri Antolojisi, C. IV, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002, ss. 292-294. Mustafa Kaylı, “Nazir Akalın’ın Hüzünlü Türküleri’ Harman Notları, Harman Sanat Edebiyat Dergisi, Eylül 1993, Sayı 15, ss. 17-18. Mustafa Miyasoğlu, Gül Şiirleri Antolojisi Tuzla Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 1999, s. 276. Nurettin Durman, “Nazir Akalın’ın Hüzünlü Türküleri”, Kardelen Aylık Sanat Edebiyat Dergisi, Sayı: 30, Temmuz 1993, ss. 1-4. Nurettin Durman, Filistin Şiirleri Antolojisi, Anka Yayınları, İstanbul, 2001, s. 221. Nurullah Genç, “NazirAkalın’ın Şiirini Okurken’ Karçiçeği Sanat Edebiyat Dergisi, Mayıs 1993, Sayı: 10, s. 25. Rıdvan Canım, Bosna, Ah Bosna, Yediiklim Yayınları, İstanbul, 1995, s. 45-46, 81. Turan Karataş, Rüyalarımızın Sarışın Buğdayı, İstanbul, 2001, s. 275. Turan Karataş, Şiir Vadilerinde, Hece Yayınları, Ankara, 1998, ss. 95-102.Twitter sayfamız için tıklayınız.

YASAL UYARI: Kim Kimdir? tescilli bir markadır ve Web Sitesi 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa uygun yayın yapmaktadır. www.kimkimdir.gen.tr adresinde yayınlanan yazılı, görüntülü içeriklerin ve fotoğrafların sahibi olan FORSNET'in Yazılı izini olmadan bilgi ve belgelerin tamamının kopyalanması, çoğaltılması ve izinsiz olarak başka sitelerde ve yerlerde kullanılması yasaktır. Alıntı olarak kısmi kullanımlarda her hangi bir sakınca yoktur.
Haberler
..::.. Yenilikler ..::..
Asker Biyografileri Yenilendi....Tıklayınız
Dizi Oyuncularının biyografileri sitemizde... Tıklayınız
Rektör biyografiler listesi için... Tıklayınız
Biyografi Arama için... Tıklayınız
Kurtlar Vadisi Dizisi oyuncuları için... Tıklayınız
Avrupa Yakası Dizisi oyuncuları için... Tıklayınız 

..:: En çok ziyaret edilenler ::..

»Doğum Tarihi
1 Şubat 1964
»Ölüm Tarihi
12 Aralık 2002
»Doğduğu Ülke
Türkiye
»Kategorileri
Eğitim / Akademisy...


  Yeni Eklenenler
Prof. Dr. Ercüment ...
Bedri Koraman
Prof. Dr. Ekrem Pa...
Oktay Saral
Enise Ahmed Mahluf
Sefa Kalya
İsmail Yüksektepe
Balamir Gündoğdu
Ebubekir Şahin
Orhan Yegin

  Tanıdınız mı?
Tanıdınız mı?
Dr. Recep Sanal
Mustafa Demir
Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan
Turhan Kirankaya

Osmanlı Web Sitesi -- tıklayınız
Atatürk Bilgi Bankası -- tıklayınız
Çanakkale Savaşları 1915 -- tıklayınız


  Bugün Doğanlar
Samiha Ayverdi
Beate Uhse
Cemal Reşit Rey
Fatma Seniha Nükhet...
Mehmet Beyazıt Deni...
İsmail Bilen

  Bugün Ölenler
Movsar Barayev
Fahrettin Altay
Behram Kurşunoğlu


Kişiler Arama Görüşler Telif Hakları Kişi ekle E-posta Ana Sayfa
Copyright © 1998 - 2021 FORSNET
Bu site bir FORSNET yapımıdır - Bütün hakları saklıdır ©FORSNET