Kim Kimdir?� Biyografi Bankas� - FORSNET
Biyografi Bankas� 17.Y�l
Arama T�m Ki�iler Yasal Uyar� Biyografimi Yay�nla Ki�i Ekle Ana Sayfa 
Sitemizde kayıtlı 6187 kişi bulunmaktadır.
Tümünün listesi»

  Kategoriler
Askerler
Basın-Yayın
Bilim-Teknoloji
Bilişim
Devlet-Siyaset
Din
Düşünürler
Edebiyat
Eğitim
Hukuk
İş Dünyası-Ekonomi
Magazin-Eğlence
Moda Dünyası
Organize Suçlar
Özel Başlıklar
Sağlık
Sanat
Spor
ToplumGeonorm Mühendislik

Göynüklü
Zeytin & Zeytinyağı  Bir Kişi...
Banu Kuday
Banu Kuday

2 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu; seslendirme sanatçısı, sunucu.

Ankara ... 

 
Arkadaşına Gönder   Yazdırmaya uygun sayfa

Prof. Dr. Erdoğan Teziç (1936 - .... )

Prof. Dr. Erdoğan Teziç (1936 - .... )

İstanbul'da 1936 yılında doğan Erdoğan Teziç, 1955 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1959 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Paris Hukuk Fakültesi'nde doktorasını yapan Teziç, daha sonra mezun olduğu İÜ Hukuk Fakültesi'nde Dr. asistan, doçent ve Anayasa Hukuku profesörü olarak görev yaptı.

Galatasaray Lisesi Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Teziç, 1993-2000 yılları arasında da TBMM Başkanlığı Hukuk Danışmanlığı'nı yürüttü.

2000 yılında Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı. Paris Üniversitesi ile Rennes I Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olan Teziç'in Fransız Hükümeti Liyakat Nişanı ödülü de bulunuyor.

2003 yılında YÖK Başkanlığına atanan Teziç, görev süresinin dolmasıyla 2007 yılının Aralık ayında görevden ayrılmıştır. Yerine Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan atanmıştır.


EĞİTİM GEÇMİŞİ

 • 1980, Anayasa Hukuku Profesörü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul

 • 1970, Anayasa Hukuku Doçenti, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul

 • 1965-1970, Anayasa Hukuku Dr. Asistanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul

 • 1962-1965, Doktora, Paris Hukuk Fakültesi, Paris

 • 1955-1959, Lisans, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul

 • 1947-1955, Ortaöğretim, Galatasaray Lisesi, İstanbul  


  MESLEKİ GEÇMİŞİ

 • 2000-, Rektör, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul

 • 1999-2001, TBMM Başkanlık Hukuk Danışmanı, TBMM , Ankara

 • 1993-2000, Lise Müdürü, Galatasaray Lisesi , İstanbul

 • 1993-2000, Rektör Yardımcısı, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul

 • 1992-1999, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul

 • 1992-1995, İstanbul Olimpiyat Oyuları ve Düzenleme Komitesi Üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, İstanbul

 • 1987-1996, Hukuk Komisyonu Üyesi, Voleybol Konfederasyonu, İstanbul  


  AKADEMİK ÇALIŞMALARI:

  Kitap (Yayımlanmış eser)

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1998, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Beta Yayınevi, İstanbul.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1980, Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları, Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları, İ.Ü.H.F Yayaın No:614, İstanbul .

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1976, Siyasi Partiler, Siyasi Partiler, Gerçek Yayınevi, İstanbul .

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1975, Kıbrıs Sorunu, Kıbrıs Sorunu, İ.Ü.H.F Milletlerarası Münasebetler Ensititüsü Yayını. İstanbul.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1972, Türkiye'de 1961 Anayasasına göre Kanun Kavramı, Türkiye'de 1961 Anayasasına göre Kanun Kavramı, İ.Ü.H.F Yayaın No:348 İstanbul .

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1967, Seçim Sistemleri, Seçim Sistemleri, Filiz Kitabevi, İstanbul.

  Makale (Yayımlanmış eser)

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1998, Türkiye'de Parlementer Rejimin Bugünkü Anlamı ve İşleyişi, Türk Parlementerler Birliği'ne sunulan Tartışma Raporu, 26 Eylül.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1998, The Constitutional Regime of Turkey, Businness Guide to Turkey, Universal Yayıncılık, İstanbul, s:1-9.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1996, Dava Mahkemesinin Anayasaya Aykırılık İddiasını Ciddi Bulma Zorunluluğu, Coşkun KIRCA'ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sayı 2, s:23-25.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1995, Sorun Siyasi Rejimin Yapılanması mı?, Yeni Türkiye, Ankara, Mayıs-Haziran, Sayı 4, s:7-12.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1991, Anayasa Yargılamasında Karar Sürecinde Koruyucu Tedbir Yolları, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1991, Kanun'un Yürürlüğünün Durdurulması, İnan KIRAÇ'a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sayı 1, s:251-254.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1990, Türkiye'de Siyasal Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğü, Anayasa Yargısı, Ankara, s:29-46.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1990, Körfez Krizi Srasında TBBM'nin Toplanması, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Özer ESKİYURT'un Anısına Özel Sayı, İstanbul, Yıl 10, s:191-196.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1989, Parlemento Kararı ve Kanun, Anayasa Yargısı, Ankara, s:121-130.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1988, Anayasa Mahkemesinin Seçin Sistemini Belirlemesi, Yiğit OKUR'a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sayı 3, s:375-379.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1988, Anayasaya Uygunluk Denetiminde Belçika Hakemlik Divanı, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Prof. Dr. Lütfi DURAN'a Armağan Özel Sayısı, Ankara, Yıl 9, Sayı 1-3.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1987, Cumhurbaşkanının Geri Gönderme Yetkisi, Anayasa Yargısı, Ankara, s:81-105.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1986, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Esas Açısından Denetimi, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası, İstanbul, Cilt 51, Sayı 1-3.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1982, Anayasa Hukuku İçinde Çalışma Hayatına İlişkin Temel Haklar, İ.Ü. Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, İstanbul, Yıl 3, Sayı 1-3.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1982, 1982 Anayasasına Göre Anayasaya Uygunluğun Denetimi, İdare Hukuku ve İdari İlimler Dergisi, Ragıp SARICA'ya Armağan Özel Sayısı, Ankara, Yıl 3, Sayı 1-3.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1980, 1961 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanı, Yargı Dergisi, Ankara, Sayı 49.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1980, Batı Demorkasilerinde , İdare Hukuku ve İlimler Dergisi, Ankara, Yıl 1, Sayı 2.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1977, 1923-1938 Döneminde Siyasal Parti Programlarında Sosyal ve Ekonomik Görüşler, İstanbul Yüksek ve Ticaret Mektebi Mezunlar Derneği Yayını, İstanbul.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1973, Révision de la Contitution de la Republique de Turquie relative à la modification de certains articles et á l'annexion des dispotitions transitoires, Annales de la Faculté de Droit d'İstanbul, İstanbul, Sayı 37-1971.

 • Teciç, E. Prof. Dr., 1973, Arrêts de la Cour Constitutionnelle, Annales de la Faculté de Droit d'İstanbul, İstanbul, Sayı 37-1971.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1972, Yasama Yetkisi ve Kanun Hükmünde Kararnameler, Amme İdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi enstitüsü Yayını, Ankara, Cilt 5, Sayı 1, s:3-14.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1969, La Loi Relative aux Partis Politiques Turcs, Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul, İstanbul.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1968, L'Evolution du Système Electoral Turc sous la Second République, Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul, İstanbul.

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1967, Mart 1967 Fransız Seçimleri, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk enstitüsü, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, İstanbul Üniversitesi, Sayı 1.

 • Kaynaklar

  Anadolu Ajansı
  Galatasaray Üniversitesi
  Twitter sayfamız için tıklayınız.

  YASAL UYARI: Kim Kimdir? tescilli bir markadır ve Web Sitesi 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa uygun yayın yapmaktadır. www.kimkimdir.gen.tr adresinde yayınlanan yazılı, görüntülü içeriklerin ve fotoğrafların sahibi olan FORSNET'in Yazılı izini olmadan bilgi ve belgelerin tamamının kopyalanması, çoğaltılması ve izinsiz olarak başka sitelerde ve yerlerde kullanılması yasaktır. Alıntı olarak kısmi kullanımlarda her hangi bir sakınca yoktur.
  Haberler
  ..::.. Yenilikler ..::..
  Asker Biyografileri Yenilendi....Tıklayınız
  Dizi Oyuncularının biyografileri sitemizde... Tıklayınız
  Rektör biyografiler listesi için... Tıklayınız
  Biyografi Arama için... Tıklayınız
  Kurtlar Vadisi Dizisi oyuncuları için... Tıklayınız
  Avrupa Yakası Dizisi oyuncuları için... Tıklayınız   

  ..:: En çok ziyaret edilenler ::..

  »Doğum Tarihi
  1936
  »Doğduğu Ülke
  Türkiye
  »Kategorileri
  Özel Başl... / YÖK Başka...
  Eğitim / Rektörler
  Eğitim / Akademisy...


    Yeni Eklenenler
  Prof. Dr. Ercüment ...
  Bedri Koraman
  Prof. Dr. Ekrem Pa...
  Oktay Saral
  Enise Ahmed Mahluf
  Sefa Kalya
  İsmail Yüksektepe
  Balamir Gündoğdu
  Ebubekir Şahin
  Orhan Yegin

    Tanıdınız mı?
  Tanıdınız mı?
  Bruce Leslie Mclaren
  Burhan Agah Özak
  Mustafa I
  Orgeneral Adnan Ersöz

  Osmanlı Web Sitesi -- tıklayınız
  Atatürk Bilgi Bankası -- tıklayınız
  Çanakkale Savaşları 1915 -- tıklayınız


    Bugün Doğanlar
  Arthur Rimbaud
  Melih Gökçek
  Hüseyin Sungur
  Adnan Çoker
  Monica Zetterlund
  Sevinç Erbulak Midyat
  Mehmet Sayım Tekeli...

    Bugün Ölenler
  İlyas Arslan


  Kişiler Arama Görüşler Telif Hakları Kişi ekle E-posta Ana Sayfa
  Copyright © 1998 - 2021 FORSNET
  Bu site bir FORSNET yapımıdır - Bütün hakları saklıdır ©FORSNET