Kim Kimdir?� Biyografi Bankas� - FORSNET
Biyografi Bankas� 17.Y�l
Arama T�m Ki�iler Yasal Uyar� Biyografimi Yay�nla Ki�i Ekle Ana Sayfa 
Sitemizde kayıtlı 6187 kişi bulunmaktadır.
Tümünün listesi»

  Kategoriler
Askerler
Basın-Yayın
Bilim-Teknoloji
Bilişim
Devlet-Siyaset
Din
Düşünürler
Edebiyat
Eğitim
Hukuk
İş Dünyası-Ekonomi
Magazin-Eğlence
Moda Dünyası
Organize Suçlar
Özel Başlıklar
Sağlık
Sanat
Spor
ToplumGeonorm Mühendislik

Göynüklü
Zeytin & Zeytinyağı  Bir Kişi...
Yiğit Mehmet Alpogan
Yiğit Mehmet Alpogan

1945 yılında Ödemiş'te doğan Yiğit Alpogan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

A... 

 
Arkadaşına Gönder   Yazdırmaya uygun sayfa

Prof. Dr. Sadık Tural (1946 - .... )

Prof. Dr. Sadık  Tural (1946 -  .... )

Sadık Tural, 3 Mart 1946’da Kırıkkale’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini, doğduğu şehirde yaptı. Yüksek öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde pekiyi dereceyle tamamladı.

Memuriyete ilkokul öğretmeni olarak başladı (Aralık 1964); 1968 Eylülünden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Genel Müdürlüğü Türk Ansiklopedisi hazırlama şubesinde memur olarak görev aldı, 1971 Nisan’ına kadar bu görevde kaldı.

1 Ocak 1972’de Hacettepe Üniversitesinde Türk Dili Okutmanı unvanıyla görev aldı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 1978 yılında edebiyat doktoru, Ekim 1982’de yardımcı doçent, Nisan 1983’te doçent; Ağustos 1988’de ise, profesör oldu.

1984-1988 yılları arasında kadrosu Hacettepe Üniversitesi’nde kalmak şartıyla Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda Kültür Plânlamacısı olarak görev aldı. 10 ay Almanya’da proje başkanı olarak çalıştı (1988-1989).

1989 Ağustosunda Gazi Üniversitesine geçti.

1993 yılında Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına atandı. Bu görevi sırasında, 200’e yakın kitabın, 60’a yakın süreli yayın basımının ve 16 uluslararası toplantının gerçekleştirilmesini sağladı. Atatürk Yüksek Kurumu’nun sahibi olduğu Devlet Plânlama Teşkilatı’nca maddî kaynak sağlanan, yurt içinden ve dışından toplam 500’ü aşkın imzayla gerçekleştirilmekte olan Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi’nin hem kuruculuğunu, hem de yürütücülüğünü üstlendi: Proje, % 90 oranında gerçekleşti; bu güne kadar proje kapsamında her biri 600 sayfa civarında 27 cilt eser yayınlandı, beş cilt basım aşamasında.

Mayıs 1996’da UNESCO Millî Komisyonu Üyeliğine seçilen Tural, hâlen bu görevini sürdürmektedir.

14 Ağustos 2000 tarihinde vekâleten, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer tarafından 28 Eylül 2000’de ise asaleten, kadrosu üniversiteden bütünüyle Başbakanlığa gelmek kaydıyla, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına atandı.

Görevine son verildi.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığını 9 yıldan buyana yürüten Prof. Dr. Sadık Tural görevinden alındı. Tural’ın görevinden alınması’na ilişkin karar 27 Nisan 2009 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tural, 14 Ağustos 2000 tarihinden itibaren Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı uhdesinde kalmak şartıyla önce vekaleten; sonra 28 Eylül’de asaleten Atatürk Kültür Dil ve Tarih yüksek Kurumu Başkanlığı’na atanmıştı. Prof. Dr. Sadık Tural, 3 Ocak 2002 tarihine kadar Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı görevini yürüttü. Prof. Dr. Sadık Tural, Atatürk Yüksek Kurumu Başkanlığı’ndaki görevini, gereğince yerine getirmesi için Kasım 2000 tarihinden itibaren özlük hakları ve kadrosu Gazi Üniversitesi’nden Başbakanlık kadrosuna nakledilmişti. 

15 adet uluslar arası, 7 adet ulusal kurumların ödülüne 150’ye yakın kuruluşun teşekkür belge ve plaketine lâyık görüldü. Bugüne kadar Türkçe olarak müstakil 15 kitabı basıldı. Bu kitaplardan ikisi Kazak, Kırgız, Türkmen Türkçelerine; İngilizce ve Almanca’ya çevrildi. Ayrıca başkanlığını üstlendiği gerçekleştirilmesine katkı sağladığı Türk Dünyası Edebiyatı Projesindeki 27 cilt dışında, müşterek imzalı olarak 7 eserin de sahibidir. Çeşitli kitap ve dergilerde 400’ü aşkın makale, deneme, takriz ve konuşma metni yer almıştır.

Hakkında Türkiye’de ve Azerbaycan’da birer armağan kitap çıkarılmış olan Prof. Dr. Sadık TURAL evli ve bir çocuk babasıdır.

 


BİLİMLİK YAYINLARI:
A. Çoğaltma Metinler:
1. Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yıllarında (1908-1923) Edebiyatımızda Türkçülük Akımı: Millî Edebiyat Cereyanı, 12 + 416 (Doktora Tezi, Çoğaltma Metin), Ankara, Şubat 1978.
2. Ömer Seyfeddin’in Fikrî ve Edebî Şahsiyeti ile Hikâye Tekniği, 8 + 195 (Doçentlik Takdim Tezi, Çoğaltma Metin), Ankara, Haziran 1982.
3. Sosyal Plânlama Düşüncesine Bağlı Kavramlar (DPT Sosyal Plânlama Bşk. Yay., Çoğaltma Metin),  Ankara, Kasım 1986 (27 sayfa).
4. Yabancılara Türkçe’nin Resmî Destekli Kuruluş TÖMER Merkezi’nde Öğretilmesi ve TÖMER Merkezi’nin Geliştirilmesi Hakkında Rapor (DPT Sosyal Plânlama Bşk. Yay., Çoğaltma Metin), Ankara, Mayıs 1987 (10 sayfa).

B. Kitaplar:
1. Türkçe Kompozisyon, MEB Eğitim Enstitüleri İçin Ders Kitabı, Yaykur Yay., 1. bs., Ankara 1976; 2. bs., Ankara 1977 (160 sayfa).
2. Zamanın Elinden Tutmak, Ötüken Neş., 1.bs., İstanbul 1982; (380 sayfa) Ecdâd Yay., 2. bs., Ankara 1991 (240 sayfa); 3. bs. Ahmet Yesevi Vakfı y. Ankara 2003 (300 sayfa), 4.bs., Ankara 2003 (304 sayfa); Yüce Erek Yay. 5 bs., Ankara, 2006 (336 sayfa). Bu eser, Türkiye Millî Kültür Vakfı ile KASD Birliği’nden ödül almıştır.
3. Kültürel Kimlik Üzerine Düşünceler, Kültür Bak. Yay., 1.bs., Ankara 1988; Ecdâd Yay., 2. bs., Ankara 1992.
4. Sorulara Cevaplarla Kültür-Edebiyat-Dil, Ecdâd Yay., 1.bs., Ankara 1991(160 s.); 2. bs. Yesevi Vakfı y. Ankara 2003 (300 sayfa); Yüce Erek Yay. 3. bs., Ankara, 2006 (324 sayfa).
5. Şahsiyetler ve Eserler, Ecdâd Yay., Ankara 1992 (240 sayfa); Yüce Erek Yay., 2. bs., Ankara, 2006 (336 sayfa).
6. Edebiyat Bilimine Katkılar, Ecdâd Yay., Ankara 1993 (224 sayfa). Geliştirilmiş 2. Baskı 320 syf. Ankara, Ağustos 2004.
7. Kılavuz: Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi, AKM Yay., Ankara 1996 (24 sayfa).
8.  Tarihten Destana Akan Duyarlılık, Türk Kültüründen Görüntüler Dizisi, AKM Yay., 1.bs., Ankara, Şubat 1998 (96 sayfa); 2.bs., Mayıs 1998; 3.bs., Ağustos 1999(128 s.);4. bs., Mart 2000 (160 s.); Yüce Erek Yay. 5. bs., Ankara, 2006 (327 sayfa).
a. Sensibility Flowing From History to Epic, AKM Pub., Gleaning from Turkish Culture , Ankara, March 1999.
b. Dastanda Bulkangay Tarih İzi, Kazakistan Akademi Yay., Almatı 1999 (Kazak  Türkçesi).
c. Tarihtan Dastanga Akkan Sezimtaldık, Ankara 1999 ( Kırgız Türkçesi).
d. From History to Epic Sensibility on the Common Values of the Turkish World, Çev.Doç. Dr. Mustafa Özcan  (Geliştirilmiş Türkçe 4. baskıdan çevrildi). Ankara 1999.
e. Sensibilität aus der Geshichte ins Epos, Çev.Yrd.Doç.Dr. Binnaz Baytekin (Geliştirilmiş Türkçe 4. baskıdan çevrildi). Ankara 1999.
f. Dassan Bilen Tariha Koyulgan, Ankara  2002 (Türkmen Türkçesi).
9. Bilgelerin Yolunda, Türk Kültüründen Görüntüler Dizisi,  AKM Yay., 1.bs., Ankara 1999; 2 bs., Ankara 1999; 3. bs., Ankara 2000 (166 s.); 4. bs.., Ankara 2002. Yüce Erek Yay. 4. bs. Ankara 2006 (318 sayfa).
a. Auf dem Weg der Gelehrten, Çev.Doç.Dr. Tahsin Aktaş-Sami Aydın, AKM Yay., 1. bs., Ankara 2001.
b. Track of the Learned, Çev.Doç. Dr. Mustafa Özcan, AKM Yay., 1. bs., Ankara 2001.
c. Dânâların Yolunda, Ankara 2002 (Türkmen Türkçesi ).
d. Danalardın Colında, Kazakistan/Türkistan 2004 (Kazakça).
10. İlmek’e Yansıyan Şiir: Halı-Kilim, Ahmet Yesevî Üniversitesi’ne Yardım Vakfı  Yay., Ankara 1999(178 s.).
11. Kazak Türklüğünü Aydınlatanlara Nısanbayev’in Bakışı, AKM Yay., Ankara 1999 (198 s.).
12. Ermeni Meselesine Dair, AKM Yay., Ankara 2001.
13. Yüzyılın Eskimeyen Şahsiyeti: Atatürk, ATAM Yay., (Baskıya Hazır).
14. Edebiyat Sosyolojisi Bilimlik Alanı, (Baskıya Hazır)

C. Müşterek Kitaplar:
1. Şükrü ELÇİN- Muhtar TEVFİKOĞLU- Sadık TURAL, Ölümünün Yirmi Beşinci Yılında Yahya Kemal Beyatlı, TKAE Yay., Ankara 1993 (380 sayfa).
2. Sadık TURAL- Zeynep KERMAN - M. Kayahan ÖZGÜL, Hikâyeciliğimizin 100. Yılında 100 Örnek, KTB Yay., Ankara 1987 (668 sayfa).
3. Sadık TURAL -  Şerif AKTAŞ  - İdris KARAKUŞ, Türk Dili ve Edebiyatı: Lise-1, 4. Dönem Ders Kitabı, Deniz Yay., İstanbul 1992-1993 (340 sayfa).
4. Şükrü Elçin’e Armağan, TKAE Yay., Y:XXIX/1-2, Aralık 1993 (Plânlayan ve Yayına Hazırlayan: Sadık Tural) (440 sayfa).
5. Nevruz, Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri, (Ankara, 20-22 Mart 1995) (Yayına Hazırlayan: Sadık Tural), AKM Yay., Ankara 1995  (450 sayfa).
6. Türk Dünyasında Renkler ve Nevruz (Yayına Hazırlayanlar: Sadık Tural-Elmas Kılıç),  AKM Yay., Ankara 1996 (480 sayfa).
7. Gorkut Ata: Türkmen Halk Nüshası, Yayına Hazırlayanlar: Sadık Tural, Annaguli Nurmemmet, Türkmenbaşı Adındaki Türkmenistan Millî Kolyazmalar Enstitüsü yayını, Ankara 1999 (510 sayfa).
8. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi
a. Cilt I ( A-Atatuğ ), AKM Yay., Ankara, 2000-2001.
b. Cilt II ( Atatürk-Camba), AKM Yay., Ankara, 2000-2001.
c. Cilt III ( Çabuk-Ezizova), AKM Yay., Ankara, 2003.
d. Cilt IV (F-Hazretkulov), AKM Yay., Ankara, 2004.
e. Cilt V, AKM Yay., Ankara, 2004.
f. Cilt VI, AKM Yay., (Baskı Aşamasında)

9. Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedisi
a. Cilt I, AKM Yay., Ankara 2001.
b. Cilt II, AKM Yay., Ankara 2003.
c. Cilt III, AKM Yay., Ankara 2004.
d. Cilt IV, AKM Yay., Ankara 2005.
e. Cilt V, AKM Yay., Ankara, 2006
10. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Tarihi
a. Cilt I, AKM Yay., Ankara 2001.
b. Cilt II, AKM Yay., Ankara 2002.
c. Cilt III, AKM Yay., Ankara 2003.
d. Cilt IV, AKM Yay., Ankara 2004.
e. Cilt V, AKM Yay., Ankara 2004.
f. Cilt VI, AKM Yay., Ankara 2005.
g. Cilt VII, AKM Yay., Ankara, 2006.
11. Türk Dünyası Fikir ve Edebiyat Metinleri Antolojisi
a. Cilt I, AKM Yay., Ankara 2001.
b. Cilt II, AKM Yay., Ankara 2003.
c. Cilt III, AKM Yay., Ankara 2003.
d. Cilt IV, AKM Yay., Ankara 2003.
e. Cilt V, AKM Yay., Ankara, 2004.
f. Cilt VI, AKM Yay., Ankara, 2004.
g. Cilt VII, AKM Yay., Ankara, 2006.

Ç.  Hakkında Dış Kaynaklardaki Zikirler:
1. Turkologischer Anzeiger (TA 3),Wien, 1977, s. 51-53.
2. Ural-Altaische Jahrbücher, Neue Folge, Band 6, Wiesbaden, 1986, s.213.
3. “‘Rindlerin Ölümü’ Şiirinde Ahenk”, In: TA 18.190221-236. [Strukturanalyse eines Gedichtes von Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958).] Turcologischer Anzeiger, C.18, Yıl:1992, s. 58 (414).
4. “İnandıklarını Yaşama Açısından Ömer Seyfeddin”, In: TK 31.359.1993.138-144. [Ömer Seyfeddin unterdem Aspekt seiner Lebensprinzipien.] Turcologischer Anzeiger, C.20, Yıl:1994, s.52 (437).
5. “Şahsiyetler ve Eserler”, Ankara 1993, 208 s.[Studien zu literarischen Persönlichkeiten und Werken des 19.-20. jhs.] Rez. Şükrü Elçin, TK 31. 360. 1993. 254. Turcologischer Anzeiger, C.20, Yıl:1994, s.43 (325).
6. Dictionary of International Biography-Twenty-Sixth Edition, International Biografical Centre Cambridge CB2 3QP England, (Editör: Sophie Mason), 1998, p. 470.
7. Mustafa Kalkan, “Kazak Türklüğünü Aydınlatanlara Nisanbayev’in Bakışı”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bişkek, 2001.
8. Turkologischer Anzeiger, (TA 5), Wien, 1979, s. 59-60.
9. “Tarihi Roman ve Atsızın Tarihi Romanları Üzerine Düşünceler”, Turkologischer Anzeiger, Wien,1977, C:III, s.53 (461).
10. Azerbaycan Resmi Devlet Gazetesi ve muhtelif gazetelerde çıkan yazılar…(Atatürk Kültür Merkezinin açılışının  yapıldığına dair 11.04.2004).
11. Azerbaycan  Tüsiab Cemiyetinin Bülten Gazetesi (Azerbaycan Atatürk Kültür Merkezi açılışına dair...12.04.2004).
12. “Prof. Dr. Sadık TURAL ve  O’nun hayat ve yaratıcılığı”, Varlık Dergisi, 26.yıl, 132. sayı, 1383 Yaz, Tahran-İran, syf. 1-4.
13. Aziz Muhsini “Yeni Neşirler, Zamanın Elinden Tutmak”, Varlık Dergisi, 26.yıl, 133. sayı, 1383 Yaz, Tahran-İran, syf. 78-81.
14. “Atatürk Yüksek Kurumu’nun Başkanı Sadık Tural’ın çıkışı”, Azerbaycan Atatürk Merkezi Dergisi (AzAtam), Azerbaycan 2004, syf. 12-13.

D. Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri:
1. M. Kayahan ÖZGÜL, Encümen-i Şuarâ (1988).
2. Mehmet ÖNAL, Peyâmi Safa’nın Romancılığı (1989).
3. Ali ATALAY, (1908-1923) Kitaplaştırılmış Edebiyat Nazariyatı ve Edebiyat Bilgileri (1992).
4. Ayşenur İSLAM, Emine Işınsu Öksüz’ün Romancılığı (1993).
5. Zeki GÜREL, İbrahim Alaaddin Gövsa’nın Şiirlerinin Çocuk Edebiyatı Açısından Yeri (1993).
6. Ayşegül CELEPOĞLU, Samih Rifat, Hayatı, Fikrî ve Edebî Şahsiyeti (1994).
7. Hüseyin YENİÇERİ, Ahmet Mithat Efendi’nin Kısa Hikâyeciliği (1994).
8. Nazan KIRIMHAN, 19.yy. Kırşehir Âşık Şiiri ve Âşık Sâid (1995).
9. Musa ÇİFTÇİ, Cumhuriyetin İlk Kuruluş Yıllarında Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Konusunda  Devletin Tavrı (1996) .
10. Hidayet ÖZCAN, Yavuz Bülent Bakiler’in Hayatı, Şiirleri  (1996).
11. Ayfer YILMAZ, Sevinç Çokum’un Tahkiyeli Eserlerinin Fikrî ve Edebî Yönden  Değerlendirilmesi (1997).
12. İsmet EMRE, Oğuz Atay'ın Romanları ve Roman Tekniği (1997).
13. Mesiha TOSUNOĞLU, İlköğretim Okuluna Başlayan Öğrencilerin Okuma Yazmayı Öğrenmeden Önceki Kelime Serveti Üzerine Bir Araştırma (1998).
14. Dursun DAĞAŞAN, TV’nin Türk Soylu Halklara Türkiye Türkçesini Öğretme İşlevi: Bir Program Modeli (1999).
15. Fahri TEMİZYÜREK, Usûl-ı Cedîd Hareketi ve Selim Sabit'in Yeri (1999).
16. Nezahat ÖZCAN, İsmail Habib Sevük’ün Edebiyat Tarihçiliği (1999).
17. Nesrin KIRCA-ZENGİN, Gençlik Edebiyatı ve Eğitim Değerleri Açısından Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU'nun Tahkiyeli Eserlerinin İncelenmesi (2000).
18. Ahmet KIYMAZ, Türk Romanlarında Millî Mücadele (2000).
19. Ayşe ULUSOY, Cumhuriyet Öncesi Türk Edebiyatında Manzum Tiyatro (2003).

E. Hakkında Türkiye’de kitap ve makaleler
1. 100’e yakın Makale ve Tanıtma yazısı.
2. Sadık Tural Armağanı, Ankara 2003;
3. Profesor Sadıq TURAL, Baku 2005…
Twitter sayfamız için tıklayınız.

YASAL UYARI: Kim Kimdir? tescilli bir markadır ve Web Sitesi 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa uygun yayın yapmaktadır. www.kimkimdir.gen.tr adresinde yayınlanan yazılı, görüntülü içeriklerin ve fotoğrafların sahibi olan FORSNET'in Yazılı izini olmadan bilgi ve belgelerin tamamının kopyalanması, çoğaltılması ve izinsiz olarak başka sitelerde ve yerlerde kullanılması yasaktır. Alıntı olarak kısmi kullanımlarda her hangi bir sakınca yoktur.
Haberler
..::.. Yenilikler ..::..
Asker Biyografileri Yenilendi....Tıklayınız
Dizi Oyuncularının biyografileri sitemizde... Tıklayınız
Rektör biyografiler listesi için... Tıklayınız
Biyografi Arama için... Tıklayınız
Kurtlar Vadisi Dizisi oyuncuları için... Tıklayınız
Avrupa Yakası Dizisi oyuncuları için... Tıklayınız 

..:: En çok ziyaret edilenler ::..

»Doğum Tarihi
3 Mart 1946
»Doğduğu Ülke
Türkiye
»Kategorileri
Eğitim / Öğretmenler
Eğitim / Akademisy...
Devlet-Si... / Diğer
Devlet-Si... / Bürokratlar
Özel Başl... / Atatürk Y...


  Yeni Eklenenler
Prof. Dr. Ercüment ...
Bedri Koraman
Prof. Dr. Ekrem Pa...
Oktay Saral
Enise Ahmed Mahluf
Sefa Kalya
İsmail Yüksektepe
Balamir Gündoğdu
Ebubekir Şahin
Orhan Yegin

  Tanıdınız mı?
Tanıdınız mı?
Abdülhamid I
Cüneyt Yüksel
Fethi Coşkuntuncel
Kadri Yurdatap

Osmanlı Web Sitesi -- tıklayınız
Atatürk Bilgi Bankası -- tıklayınız
Çanakkale Savaşları 1915 -- tıklayınız


  Bugün Doğanlar
Robert Bosch
Franz Fischler

  Bugün Ölenler
Pablo Neruda
Ali Kemal İskender


Kişiler Arama Görüşler Telif Hakları Kişi ekle E-posta Ana Sayfa
Copyright © 1998 - 2021 FORSNET
Bu site bir FORSNET yapımıdır - Bütün hakları saklıdır ©FORSNET