Kim Kimdir?� Biyografi Bankas� - FORSNET
Biyografi Bankas� 17.Y�l
Arama T�m Ki�iler Yasal Uyar� Biyografimi Yay�nla Ki�i Ekle Ana Sayfa 
Sitemizde kayıtlı 6187 kişi bulunmaktadır.
Tümünün listesi»

  Kategoriler
Askerler
Basın-Yayın
Bilim-Teknoloji
Bilişim
Devlet-Siyaset
Din
Düşünürler
Edebiyat
Eğitim
Hukuk
İş Dünyası-Ekonomi
Magazin-Eğlence
Moda Dünyası
Organize Suçlar
Özel Başlıklar
Sağlık
Sanat
Spor
ToplumGeonorm Mühendislik

Göynüklü
Zeytin & Zeytinyağı  Bir Kişi...
Avni  Yalçın
Avni Yalçın

Şehir Tiyatrosu'nun yanı sıra Dostlar Tiyatrosu başta olmak üzere pek çok tiyatroda sahne alan Avni Yalçın seyrek de olsa ... 

 
Arkadaşına Gönder   Yazdırmaya uygun sayfa

Prof. Dr. Azmi Özcan (1960 - .... )

1960 Burdur Doğumlu.

ÖĞRENİM DURUMU
Lisans: Ankara Üniversitesi 1983
Y. Lisans: Orta Doğu Araştırmaları , Manchester Üniversitesi
Doktora: İngiliz Osmanlı İlişkileri, Londra Üniversitesi,SOAS
Doçent: Yakınçağ Tarihi, Marmara Üniversitesi 1997
Profesör: Yakınçağ Tarihi, Sakarya Üniversitesi 2002

İŞ DENEYİMİ
1990 - 1996, İSAM Araştırmacı
1996 - 1999, İSAM Başkanlığı
1991 - 1992, Boğaziçi Ünv
1994 - 1996 Marmara Ünv
1997 - 1999 Fatih Üniversitesi
2000 - ... Sakarya Ünv.

YABANCI DİL BİLGİSİ:
İngilizce, Arapça, Urduca

İLGİ/ARAŞTIRMA ALANLARI:
Osmanlı Hindistan ilişkileri, Sultan II. Abdülhamid, Yakınçağ Osmanlı Siyasi Tarih, Siyasi Düşünceler Tarihi, 19-20 yüzyıl İslam Dünyası ve Fikir Hareketleri, Sömürgecilik Tarihi, Osmanlı-İngiliz İlişkileri

  Uluslararası Makale
1 "The Turks in Urdu Literature in the Age of Pan-Islamism", Journal of Pakistan Historical Society, vol. XL. 1992
2 "The Press and The Anglo-Ottoman Relations (1876-1908)", Middle Eastern Studies, vol. XIX. Ocak 1993.
3 "Jamaladdin Afgani's Honorable Confinement in İstanbul", Osmanlı Araştırmaları, c.XV. 1995
4 "İngiltere'de Hilafet Tartışmaları (1873-1909)", Turkish Journal of Islamic Studies , II, 1998,49-71.
5 “Osmanlı Devletinin Son Döneminde Araplara Arasında Hilafete Karşı Gelişmeler”, Türk Kültürü Araştırmaları, Haziran 2005
    Uluslararası Bildiri
1 "The Shift From Ottomanism to Pan-Islamism in the Ottoman Empire and the Western Attitude", II. Abdulhamid ve Dönemi hakkında Colloquim'e sunulan Tebliğ. Bod-Hamburg-Almanya 1993
2 "The Issue of An Arab Caliphate in Britain", Paper presented to the International Symposium on the Brismes, Manchester-İngiltere 1994 (yay.1995)
3 The Ottomans and Baburids", İSAV, Paper presented to the International Symposium entitled "XV.-XVI. Sırları Türk Asrı Yapan Değerler, İstanbul 11-12 Kasım 1996
4 The Millet System in the Ottoman Empire", Paper presented to the International Symposium on the Minorities in the Middle-East, Osaka, Japan 1998
5 Tanzimat ve Din Hürriyeti, Osmanlı Devletinde Din ve Vicdan Hürriyeti", Paper presented to the International Symposium, İstanbul 27-28 Kasım 1999.
6 Islam As a Medium of Political Opposition; Tanzimats Legacy, International Conference on Ottoman Intellectual Heritage". Swedish Research Centre, İstanbul, 14-14 Şubat 2001
7 Egypt in the Caliphal Policy of Sultan Abdulhamid II.", Paper Presented to the Colloque International, Les Ottomans et le monde Mediterraneen, Rabat 18-20 Avril 2002, Morocco.
8 “The Prospect of Muslim World in the 21 st Century”, International Conference on Enlightened Moderation , 23-25 June 2004, Islamabad PAKISTAN
9 “Indo-Turkish Relations in Historical Perspective-Turkish Image in India”, Joint Conference on Indo-Turkish Relations , 13-13 February 2005, N. Delhi, INDIA
10 "Ottoman Factor in the Legitimation of British Rule in India”, International Conference on Legitimacy of Power in Asia , 23-25 April 2005, SINGAPUR

    Ulusal Makale
1 1880'de İstanbul'da Çıkarılan bir Gazete ve İngiltere'nin Kopardığı Fırtına, Peyk-i İslam, Tarih ve Toplum, Mart 1992
2 Özbekler Tekkesi Postnişini Buharalı Şeyh Süleyman Efendi bir ‘Double Agent' mi idi?, Tarih ve Toplum, Nisan 1992
3 Birinci Dünya Savaşı Sırasında İngilizlere Karşı Bir Hind-Osmanlı Planı, İpek Mektup Komplosu, Tarih ve Toplum, Temmuz 1992
4 İngiliz Yönetimi Altındaki Hindistan'da Daru'l-İslam-Daru'l-Harb Tartışmaları, Yeni Toplum, Mayıs-Haziran 1992
5 Sultan II. Abdulhamid ve Dönemi Üzerine Tezler, İzlenim, Eylül 1993
6 Toynbee'nin Gözünde Türkler, İzlenim, Kasım 1993
7 Osmanlı Devleti Üzerine Planlar, Ocak 1994
8 1857 Büyük Hind Ayaklanması ve Osmanlı Devleti, İÜEF İslam Tetkikleri Cemiyeti Dergisi, c.IX. 1995
9 Tanzimat, Islahat ve Misyonerlik, Church Missionary Society İstanbul'da, İstanbul Araştırmaları Dergisi, c. I. Bahar 1997
10 J. Louis Sabuncu'nun İstanbul Yılları, İstanbul Araştırmaları dergisi, V, 1998.117-127
11 Osmanlı Devletini Paylaşım Planları, İslami Araştırmalar , Ankara 2000 sy II
12 "Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlılar ve Hindistan Müslümanları", Türkler XIII , Ankara 2002
13 "The Ottomans and the Baburids", The Turks II , Ankara 2002
14 "The Ottomans and Muslims of India During the Reign of Sultan Abdülhamid II" The Turks IV , Ankara 2002
15 "II. Abdülhamid Döneminde Afganistan ile İlişkiler ve İngiltere", Bütün Yönleri ile Afganistan , İstanbul 2002, 84-101
16 "Osmanlı ve Bâbürlü Devleti Arasındaki İlişkiler", Türkler VIII , Ankara 2002
17 "Hindistan'da İngiliz Hakimiyeti ve Ulemanın Tavrı”, Divan, yıl: 9 sayı: 17, 2005, II
18 "Hindistan'da İslam Modernizmi ve Seyyid Ahmed Han”, İslamiyat, Nisan 2005

    Ulusal Bildiri
1 Sultan II. Abdulhamid ve Hindistan Müslümanları, İÜEF, II. Abdulhamid Devri Seminerine Teblig, Mayıs 1992. (yay. 1994)
2 Sultan II. Abdulhamid'in ‘Pan-İslam' Siyasetine Cevdet Paşa'nın Tesiri, TDV Ahmet Cevdet Paşa Sempozyumuna Sunulan tebliğ 10-11 Haziran 1995. (yay. 1997 )
3 XIX. Yüzyılda Batı'da Osmanlı (Devleti) İmajı, Selçuk Üniversitesi, Konya, Osmanlı Devletinin kuruluşunun 700. Yıldönümü için düzenlenen uluslararası toplantıda okunan tebliğ (7-10 . Nisan.1999)
4 "Türkiye'de Yakınçağ Tarihi Araştırmalarına Dair Gözlemler" (İSAM, İlmi Sempozyum), Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları " İstanbul, 24-25 Şubat 2001' sunulan Tebliğ).

Kitap ve Kitap Bölümleri
1 Pan-İslamizm, Osmanlı Devleti, Hindistan Müslümanları ve İngiltere, (1877-1914) İstanbul 1992), İlaveli ikinci baskı (1877-1924), İstanbul 1997
2 Osmanlı Devletinde Din ve Vicdan Hürriyeti (Editörlük) İstanbul 2000
3 Indian Muslims, the Ottomans and Britain 1877-1924, E.J. Brill, Leiden-New York-Köln 1997

Ansiklopedi Maddeleri (TDV İslam Ansiklopedisi)
1-Bereni, 2-Cagir, 3-Darul-Ulum, 4- Ebul Kelam Azad, 5- Encümen-i Huddam-ı Kabe, 6-Bengal, 7-Eyüp Sabri Paşa, 8- Fransa, 9-Frang-ı Mahal,10- Hilafet, 11-el Hilal, 12- Hindistan Hicret hareketi, 13- Hindistan 14- İngiltere 15- İngiliz Osmanlı İlişkileri 16- İslam'ın Doğuşu ve Yayılışı,17-Modern Dönem Fikri Hareketler 18- İslamcılık 19- İttihad-ı İslam 20- İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti. 21-Kandehar, 22-Kanpur, 23-Liyakat Ali Han, 24-Leknev. 25-Keramet Ali 26- Mahmud Celaleddin Paşa 27-Malabar 28-Masonluk 29. Meşveret Gazetesi 30. Meysur 31- Milliyetçilik 32 Mir Sultan Galiev 33. Mirza Muhammed Ali 34. Mevlana Muhammed Ali Lahori 35, Mevlana Yusufi, 36. Multan, 37. Muhammedabad, 38. Muradabad, 39. Mürşidabad, 40. Müttaki el-Hindi,
Mecelletü'l-İslamiye Ansiklopedisi (Tunus),
1. Evliya Çelebi, 2. Ahmet Resmi Efendi, 3. Babür, 4. Katip Çelebi
"Ottoman empire and the west, ENCYCLOPAEDIA OF WESTERN COLONIALISM (USA)

Çalışmaları Hakkında Değerlendirmeler
Book Reviews
-N. Göyünç, Journal of Ottoman Studies , 18 (1998),285288
-Ş. Hanioğlu, International Journal of Middle East Studies , 31 (1999), 145-147
-H. Fattah, Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies , 1/1,(1999)230-231.
-Al-Alam (1998), 639.
-D. Hall, Middle East Quarterly , June 1999, 87.
-P. Batur. V. Lippe, Mesa Bulletin , 33 (1999), 116-117.
-E. J. Zürcher, British Journal of Middle Eastern Studies , 27/2 (2000), 201-207.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
DEUTSCHEN MORGENLANDISCHEN GESELLSCHAFT
İslam Ansiklopedisi İlim Heyeti
Twitter sayfamız için tıklayınız.

YASAL UYARI: Kim Kimdir? tescilli bir markadır ve Web Sitesi 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa uygun yayın yapmaktadır. www.kimkimdir.gen.tr adresinde yayınlanan yazılı, görüntülü içeriklerin ve fotoğrafların sahibi olan FORSNET'in Yazılı izini olmadan bilgi ve belgelerin tamamının kopyalanması, çoğaltılması ve izinsiz olarak başka sitelerde ve yerlerde kullanılması yasaktır. Alıntı olarak kısmi kullanımlarda her hangi bir sakınca yoktur.
Haberler
..::.. Yenilikler ..::..
Asker Biyografileri Yenilendi....Tıklayınız
Dizi Oyuncularının biyografileri sitemizde... Tıklayınız
Rektör biyografiler listesi için... Tıklayınız
Biyografi Arama için... Tıklayınız
Kurtlar Vadisi Dizisi oyuncuları için... Tıklayınız
Avrupa Yakası Dizisi oyuncuları için... Tıklayınız 

..:: En çok ziyaret edilenler ::..

»Doğum Tarihi
1960
»Doğduğu Ülke
Türkiye
»Kategorileri
Bilim-Tek... / Siyasal B...


  Yeni Eklenenler
Prof. Dr. Ercüment ...
Bedri Koraman
Prof. Dr. Ekrem Pa...
Oktay Saral
Enise Ahmed Mahluf
Sefa Kalya
İsmail Yüksektepe
Balamir Gündoğdu
Ebubekir Şahin
Orhan Yegin

  Tanıdınız mı?
Tanıdınız mı?
Ali Arslan
Göksel Arsoy
Orgeneral Sebahattin Işık Koşaner
Sören Kierkegaard

Osmanlı Web Sitesi -- tıklayınız
Atatürk Bilgi Bankası -- tıklayınız
Çanakkale Savaşları 1915 -- tıklayınız


  Bugün Doğanlar
Ayşe Cemile
İlknur İnceöz

  Bugün Ölenler
Muhyi'ddin Arabi
Füsun Sayek
Memduh Akoğlu
Avni Arbaş


Kişiler Arama Görüşler Telif Hakları Kişi ekle E-posta Ana Sayfa
Copyright © 1998 - 2021 FORSNET
Bu site bir FORSNET yapımıdır - Bütün hakları saklıdır ©FORSNET