Kim Kimdir?� Biyografi Bankas� - FORSNET
Biyografi Bankas� 17.Y�l
Arama T�m Ki�iler Yasal Uyar� Biyografimi Yay�nla Ki�i Ekle Ana Sayfa 
Sitemizde kayıtlı 6187 kişi bulunmaktadır.
Tümünün listesi»

  Kategoriler
Askerler
Basın-Yayın
Bilim-Teknoloji
Bilişim
Devlet-Siyaset
Din
Düşünürler
Edebiyat
Eğitim
Hukuk
İş Dünyası-Ekonomi
Magazin-Eğlence
Moda Dünyası
Organize Suçlar
Özel Başlıklar
Sağlık
Sanat
Spor
ToplumGeonorm Mühendislik

Göynüklü
Zeytin & Zeytinyağı  Bir Kişi...
Kenan  Onuk
Kenan Onuk

1954 yılında İzmir’de doğan Kenan Onuk, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Gazetecilik mesleğine 1... 

 
Arkadaşına Gönder   Yazdırmaya uygun sayfa

Ferit Kam (1864 - 1944)

1864 doğumlu Metinler şerhi müderrisi, yazar, şâir, fikir adamı. Özellikle klasik Tük ve Fars edebiyatı inceleme ve şerhleri ile tanınmıştır.

İstanbul’un Beylerbeyi semtinde 1864’te yılında dünyaya geldi. Askerî hekim Ahmed Muhtar Paşa ile Fatma Fıtnat Hanım’ın oğludur. Baba tarafı Çankırı asıllı olan Ferit Kam’ın annesi Âtıf Efendi Kütüphanesi’nin bânisi Defterdar Âtıf Efendi’nin torununun kızıdır. Beyler beyi’nde başladığı ilk tahsilini hususî hocalardan Arapça, Fransızca ve Farsça öğrenerek geliştirdi. 1880’de babasının yönlendirmesiyle Mekteb-i Tıbbiye’ye girdiyse de 1882’de burayı bırakarak Mekteb-i Hukuk’a kayıt yaprırdı. babsı ölünce burayı da bırakmak zorunda kaldı. Fakat hususî lisan derslerini bırakmadı.

1887’de Hariciye Nezareti Tercüme Odası'nda memuriyete başladı. Ertesi yıl imtihanla Fransızca muallimi olarak Beylerbeyi Rüşdiyesi’ne geçti. 1889’da Fatma Rukiye Hanım'la evlendi. 1905’te Müderris Mustafa Âsım Efendi’nin (?-1945) Fâtih Cami’indeki derslerini takip ederek icazenâme aldı.

1908’de Sırat-ı Müstakim’i çıkaranlar arasında yer alarak burada yazılar yazdı, kitaplarını tefrika etti. Mehmet Âkif, [[Fatin Gökmen, Tahir'ul-Mevlevî, İsmail Sâib Sencer, Babanzâde Ahmed Nâim, İzmirli İsmail Hakkı, Süleyman Nazif gibi münevverlerle bir arada oldu. 1914 de Darü’l-Fünûn Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatı Müderrisi olarak burada Âsar-ı Edebiye Tedkikatı derslerini okuttu. 1917’de Süleymaniye Medresesi]] Felsefe-i Umumiyye Tarihi Müderrisi oldu. 1918’de Darü'l Hikmeti'l- İslâmiye’ye azalığına getirildi. 1919’da Darü’l-Fünûn Edebiyat Fakültesi Şerh-i Mütûn müderrisliğine tayin olundu. Buradaki dersleriyle Türk ve Şark edebiyatlarına ait edebî metinleri bilhassa şiirleri şerhetme tarzında bugün de devam eden yeni bir çığır açtı.

Millî Mücadelenin ardından bir süre açıkta kaldıktan sonra, Ankara’da Şeriye ve Evkaf Vekaleti bünyesindeki Telifat ve Tedkikat-ı İslamiye Heyeti üyesi oldu. 1924’de Şeriye ve Evkaf Vekaleti lağvedilince İstanbul’a döndü ve Darü’l-Fünûn’da İran Edebiyatı Müderrisi oldu. 1933 Üniversite Reformu ile tasfiye edilerek üniversite dışında bırakıldı. Bir ara Eskişehir’de yaşadı. Uzun bir aradan sonra 12 Mayıs 1943’de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde yine İran Edebiyatı Dersleri ile hocalığa döndü ve 21 Mayıs 1944'te Ankara’da öldü.

Arapça ve Farsçayanında Fransızca’ya da hâkimdi. Türkçe, Arapça, Farsça şiirleri yazmıştır. Eski Türk Edebiyatı, Arap ve Fars Edebiyatları sahasında uzman olan Ferit Kam, genel felsefe, İslam felsefesi, özellikle kelâm ve tasavvuf ile âlimane meşgul olmuştur. Yazı ve şiirlerini Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad, Peyam-ı Sabah, Ceride-i İlmiye ve Mahfil mahfil gibi gazete ve mecmualarda yayımlamıştır.

Müzisyen, kemençe sanatkârı Rûşen Ferid Kam'ın babasıdır.

Eserleri

1. Türrehat, (şiirler)

2. İlm-i Mâba'det-Tabî’a

3. Mabadi-i Felsefeden İlm-i Ahlâk

4. Vahdet-i Vücûd,

5. Âsâr-ı Edebiye Tedkikatı Dersleri,

6. Metin şerhleri, (ders notları),

7. İran Edebiyatı Tarihi,

8. Eski İranıllarda Felsefe,

9. Dinî Felsefî Musahabeler. (Abaacus)
Twitter sayfamız için tıklayınız.

YASAL UYARI: Kim Kimdir? tescilli bir markadır ve Web Sitesi 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa uygun yayın yapmaktadır. www.kimkimdir.gen.tr adresinde yayınlanan yazılı, görüntülü içeriklerin ve fotoğrafların sahibi olan FORSNET'in Yazılı izini olmadan bilgi ve belgelerin tamamının kopyalanması, çoğaltılması ve izinsiz olarak başka sitelerde ve yerlerde kullanılması yasaktır. Alıntı olarak kısmi kullanımlarda her hangi bir sakınca yoktur.
Haberler
..::.. Yenilikler ..::..
Asker Biyografileri Yenilendi....Tıklayınız
Dizi Oyuncularının biyografileri sitemizde... Tıklayınız
Rektör biyografiler listesi için... Tıklayınız
Biyografi Arama için... Tıklayınız
Kurtlar Vadisi Dizisi oyuncuları için... Tıklayınız
Avrupa Yakası Dizisi oyuncuları için... Tıklayınız 

..:: En çok ziyaret edilenler ::..

»Doğum Tarihi
1864
»Ölüm Tarihi
21 Mayıs 1944
»Doğduğu Ülke
Türkiye
»Kategorileri
Edebiyat / Şairler


  Yeni Eklenenler
Prof. Dr. Ercüment ...
Bedri Koraman
Prof. Dr. Ekrem Pa...
Oktay Saral
Enise Ahmed Mahluf
Sefa Kalya
İsmail Yüksektepe
Balamir Gündoğdu
Ebubekir Şahin
Orhan Yegin

  Tanıdınız mı?
Tanıdınız mı?
Doğan Yurdakul
Mehtap Altaylar
lhan Evcin
Ömer Nasuhi Bilmen

Osmanlı Web Sitesi -- tıklayınız
Atatürk Bilgi Bankası -- tıklayınız
Çanakkale Savaşları 1915 -- tıklayınız


  Bugün Doğanlar
Haluk Levent
Süleyman Tihiç
Ercan Çelik
Aşkın Asan
Ayşe Nur Bahçekapılı

  Bugün Ölenler
Atilla Özkan


Kişiler Arama Görüşler Telif Hakları Kişi ekle E-posta Ana Sayfa
Copyright © 1998 - 2020 FORSNET
Bu site bir FORSNET yapımıdır - Bütün hakları saklıdır ©FORSNET