Kim Kimdir?� Biyografi Bankas� - FORSNET
Biyografi Bankas� 17.Y�l
Arama T�m Ki�iler Yasal Uyar� Biyografimi Yay�nla Ki�i Ekle Ana Sayfa 
Sitemizde kayıtlı 6187 kişi bulunmaktadır.
Tümünün listesi»

  Kategoriler
Askerler
Basın-Yayın
Bilim-Teknoloji
Bilişim
Devlet-Siyaset
Din
Düşünürler
Edebiyat
Eğitim
Hukuk
İş Dünyası-Ekonomi
Magazin-Eğlence
Moda Dünyası
Organize Suçlar
Özel Başlıklar
Sağlık
Sanat
Spor
ToplumGeonorm Mühendislik

Göynüklü
Zeytin & Zeytinyağı  Bir Kişi...
Mickey  Spillane
Mickey Spillane

Tüm dünyada milyonlarca okuyucusu bulunan “Dedektif Mike Hammer” romanlarının yaratıcısı Mickey Spillane, 88 y... 

 
Arkadaşına Gönder   Yazdırmaya uygun sayfa

Op.Dr. Erdal Kalcı (1962 - .... )

Op.Dr. Erdal  Kalcı (1962 -  .... )

1962 yılında Trabzon da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon da bitirdikten sonra 1980 yılında GATA Tıp Fakültesine başladı. 1986 yılında mezun oldu. Daha sonra GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Anabilim Dalında Üroloji ihtisasını tamamladı.

Avrupa Üroloji Derneği’nce (EAU-ESU) düzenlenen Ürolojik Laparoskopik Cerrahi, Ürolojik Endoskopik Cerrahi kursları ile Mikrocerrahi, Temel ve İleri Acil Yardım, Üroonkoloji (Ürolojik Kanser), Yardımcı Üreme Teknikleri (Tüp Bebek - Mikroenjeksiyon), Havacılık ve Uzay Hekimliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği kurslarını başarı ile tamamladı. Ayrıca Üroloji alanında düzenlenmiş birçok ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve konferanslara konuşmacı veya dinleyici olarak katıldı. Birçok ulusal ve uluslarası dergilerde üroloji alanında bilimsel makaleleri yayınlandı.

Türk Tabibler Birliği, Türk Androloji Derneği. Ürolojik Cerrahi Derneği ve Türk Üroloji Derneğine üyedir. Üroloji Yeterlilik Kurulu’nca verilen Üroloji Yeterlilik Belgesi (Board of Urology) sahibidir.

2006 yılında Balıkesir Asker Hastanesinden emekliye ayrılan Ürolog operatör Doktor Erdal KALCI halen Balıkesir'de Üroloji uzmanı olarak görev yapmakta.

Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri

Baykal, K., Y. Önol, C. İşeri, E. Kalcı, E. Kızılkaya, D. Erden, ''Diagnosis and treatment in renal hydatid disease: presentation of four cases'', International Journal of Urology, 3-497-500, 1996

Kadir BAYKAL,M.D., Şükrü YILDIRIM,M.D., Haluk ÜNAL,M.D., Erdal KALCI, M.D., Selami ALBAYRAK,M.D., Hakan CİNGİL,M.D., Yavuz ÖNOL,M.D, ; ''Metastasis of Prostate Adenocarcinoma to testis'' International Journal of Urology 4: 104-105, 1997

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleleri

Baykal K., S. Albayrak , E. Kalcı , Ş. Yıldırım, H. İnal , Y. Önol , ''Prostat kanserinde patolojik evre ile klinik evre, PSA, Gleason Grade arasındaki ilişki:GATA Haydarpaşa Deneyimleri'' , Türk Üroloji Dergisi, 21:206 - 211, 1995

Baykal K., S. Albayrak , E. Kalcı , H.Baloğlu , B. Özbilek , Y. Önol , ''Prostat kanserinde düşük evrelendirme sorunu ve patolojik evre C ve D1 olgulara yaklaşım: GATA Haydarpaşa deneyimleri'', Üroloji Bülteni, 7:17-20, 1996

Önol. Y., K. Baykal, S. Albayrak, H. İnal, E. Kalcı, C. Şahin ve T. Şenkul, ''Tek fonksiyone böbrekte gelişen renal hücreli kanser olgusu nedeniyle renal hücreli kanserlerde zorunlu nefron koruyucu cerrahinin gözden geçirilmesi'', Türk Üroloji Dergisi, 21, 384-388, 1995

Önol, Y., S. Albayrak, K. Baykal, E. Kalcı, C. Şahin, H. İnal ve T. Şenkul , ''Radikal retropubik prostatektominin Türkiye'deki ilk 5 yıl sonuçları'', Üroloji Bülteni, 7: 87-91, 1996

Baykal, K., Y. Önol, S. Albayrak, E. Kalcı, H. İnal ve T. Şenkul, ''Apendektomiye bağlı üreteral travma ve ileal üreter ile onarımı: Bir olgu sunumu'', Üroloji Bülteni, 7, 125- 127, 1996

Baykal K., A. Öztürk , E. Kızılkaya , H. İnal , E. Kalcı , K. Dursun , Y. Önol, ''Testiküler lenfoma: 3 vaka sunumu'' , Türk Üroloji Dergisi, 22 : 201-205, 1996

Baloğlu H., K. Baykal ,C. İşeri , E. Kalcı , D. Demirel , D. Erden , Ç. Harmankaya, ''Hormonal tedaviye yanıt veren ileri evre prostat adenokarsinomlu olgularda lokal histolojik yanıtın irdelenmesi'' , Üroloji Bülteni 8:206-210, 1997

Baykal K., E. Kalcı, H. Baloğlu, C. İşeri, K. Dursun, D. Demirel, D. Erden, Ç. Harmankaya, ''Radikal prostatektomi

sonrası izlenen rekürrenslerin çok parametreli irdelenmesi.'' , Türk Üroloji Dergisi 23:144-150, 1997

Baykal K., E. Kalcı , H. Baloğlu , C. İşeri , K. Dursun , D. Erden , Ç. Harmankaya, ''Prostat kanserinde serum PSA seviyesinin tümörün neovaskülarizasyonu ve damar invazyonu ile ilişkisi.'' , Üroloji Bülteni 8:137-140, 1997

Uluslararası Kongrelerdeki Bildirileri

S. Albayrak MD., Y. Önol MD., M. Saraçoğlu MD., C. İşeri MD., K. Baykal MD., E. Kalcı MD.,THE DIAGNOSTIC VALUE OF THE SELECTIVE NEUROPHYSIOLOGIC TESTING (BCR'S AND PEP'S) IN EVALUATION OF IMPOTENT PATIENTS: THE RESULTS OF 64 PATIENTS, 29. International Congress of Military Medicine 18-25 September 1993 Istanbul-TURKEY

K. Baykal, C. İşeri, C. Şahin, E.Kalcı, B. Özbilek, D. Erden, Interferon Therapy In Mumps Orchitis: Comparing With Classic Theraphy Precedure, 1st Congress of Balkan Military Medical Commitee 6-8 May, 1996 Istanbul-TURKEY

Lt.Col. Ahmet NAS MD, Lt.Col. Cengizhan YIGITLER MD, Col. Erdal KALCI MD.A SIMPLE MODIFICATION OF ''WHOOSH'' TECHNIQUE FOR CAUDAL ANAESTHESIA, 10th Congress of Balkan Military Medical Commiteee 2-6 October 2005 Varna- BULGARIA

Ulusal Kongrelerdeki Bildirileri

Baykal K., Özbilek B., İşeri C., Albayrak S., Kalcı E., Erden D., Posterior Üretra Yaralanmalarında Yaklaşım, XII. Askeri Tıp Kongresi 9-10 Mayıs 1996 İstanbul

Yıldırım Ş., Uçmaklı E., Baykal K., Baloğlu H., Ersal Y., Çermik H., Kalcı E., Öztek İ., Prostat Kanserinde İğne Biyopsisi Ve Radikal Prostatektomi Materyalinin Grade Ve Patolojik Evre Açısından Karşılaştırılması, XII. Askeri Tıp Kongresi 9-10 Mayıs 1996 İstanbul

H. Baloğlu, C. İşeri, K. Baykal, E. Kalcı, D. Erden, İ. Öztek, Ç. Harmankaya, Hormonal tedaviye Klinik Yanıt Veren İleri Evre Prostat Adenokarsinomlu Olgularda Lokal Histopatolojik Yanıtın İrdelenmesi, 14. Ulusal Üroloji Kongresi 20-23 Ekim 1996 Marmaris

E. Kalcı, C. İşeri, H. Baloğlu, K. Baykal, İ. Öztek, D. Erden, Ç. Harmankaya, Prostat Adenokarsinomlu Hastalarda Tümör Histolojisinin Çok Yönlü Görüntü Analizi İle Prognostik Açıdan Değerlendirilmesi, 14. Ulusal Üroloji Kongresi 20-23 Ekim 1996 Marmaris

K. Baykal, C. İşeri, E. Kalcı, H. Baloğlu, D. Erden, Y. Önol, Ç. Harmankaya, Prostat Adenokarsinomlu Hastalarda Serum PSA Düzeyi ile Tümörün Neovaskülarizasyon Ve Damar İçi İnvazyonu İlişkisi, 14. Ulusal Üroloji Kongresi 20-23 Ekim 1996 Marmaris

C. Yiğitler, Ş. Bal, M. Gündüz, E. Kalcı, Askeri Yüksek Okullara müracaat Eden Genç Erişkinlerde İnguinoskrotal Patoloji Sıklığı, Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

C. Yiğitler, A. Nas, E. Kalcı, Kaudal anestezide "Whoosh" tekniğinin basit bir modifikasyonu, 15nci Askeri Tıp Kongresi 31 Mayıs - 2 Haziran 2006 Ankara

C. Yiğitler , E. Şilit, E. Kalcı, M. Gündüz, Ş. Bal, A.Ş. Alpay, Bir grup askeri öğrenci adayı arasında inguinoskrotal patolojilerin prevalansı, 15nci Askeri Tıp Kongresi 31 Mayıs - 2 Haziran 2006 Ankara

Şen B., Şahin C., Yakut G., Adayener C., Kalcı E., Alp B. F., Erişkin Yaş Üretral Fistüllü Olgularda Lokal Anestezi Altında kateterli Ve Katetersiz Fistül Onarımının Sonuçları, 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006 Antalya

Şahin C., Şen B., Yakut G., Adayener C., Kalcı E., Erişkin Yaş Grubu Primer Ve Sekonder Hipospadiaslarda TIPU: 100 Olgunun Retrospektif İncelenmesi, 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006 Antalya

Şahin C., Şen B., Yakut G., Adayener C., Kalcı E., Adolesan Ele Gelmeyen Testis : Laparoskopi Her Zaman Gereklimi? 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006 Antalya

Şahin C., Şen B., Yakut G., Adayener C., Kalcı E., Uzun Üretral darlıklarda Ve Penoskrotal Hipospadiaslı Olgularda Disdtal Sirküler FasyokutanözPenil Flep Kullanımı: Video Sunumu, 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006 Antalya


Kaynaklar
•Biyografi Sayın Erdal KALCI'nın katkılarıyla sitemize özel olarak hazırlanmıştır.Twitter sayfamız için tıklayınız.

YASAL UYARI: Kim Kimdir? tescilli bir markadır ve Web Sitesi 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa uygun yayın yapmaktadır. www.kimkimdir.gen.tr adresinde yayınlanan yazılı, görüntülü içeriklerin ve fotoğrafların sahibi olan FORSNET'in Yazılı izini olmadan bilgi ve belgelerin tamamının kopyalanması, çoğaltılması ve izinsiz olarak başka sitelerde ve yerlerde kullanılması yasaktır. Alıntı olarak kısmi kullanımlarda her hangi bir sakınca yoktur.
Haberler
..::.. Yenilikler ..::..
Asker Biyografileri Yenilendi....Tıklayınız
Dizi Oyuncularının biyografileri sitemizde... Tıklayınız
Rektör biyografiler listesi için... Tıklayınız
Biyografi Arama için... Tıklayınız
Kurtlar Vadisi Dizisi oyuncuları için... Tıklayınız
Avrupa Yakası Dizisi oyuncuları için... Tıklayınız 

..:: En çok ziyaret edilenler ::..

»Doğum Tarihi
1962
»Doğduğu Ülke
Türkiye
»Kategorileri
Sağlık / Doktorlar
Bilim-Tek... / Tıp


  Yeni Eklenenler
Prof. Dr. Ercüment ...
Bedri Koraman
Prof. Dr. Ekrem Pa...
Oktay Saral
Enise Ahmed Mahluf
Sefa Kalya
İsmail Yüksektepe
Balamir Gündoğdu
Ebubekir Şahin
Orhan Yegin

  Tanıdınız mı?
Tanıdınız mı?
Abdulmuttalip Özbek
Mehmet Ergun Sapmaz
Selçuk Yöntem
Walter Benjamin

Osmanlı Web Sitesi -- tıklayınız
Atatürk Bilgi Bankası -- tıklayınız
Çanakkale Savaşları 1915 -- tıklayınız


  Bugün Doğanlar
İlyas Yazar
Aslı Gökyokuş
Şerafettin Halis

  Bugün Ölenler
Şükrü Naili Gökberk


Kişiler Arama Görüşler Telif Hakları Kişi ekle E-posta Ana Sayfa
Copyright © 1998 - 2021 FORSNET
Bu site bir FORSNET yapımıdır - Bütün hakları saklıdır ©FORSNET